Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitolle 30 000 euron kehittämisavustuksen vuodelle 2019. Kolmivuotisen Ilo oppia ja ohjata -hankkeella vahvistetaan vertaissenioritanssiohjaajien osaamista, luodaan uusia menetelmiä senioritanssiohjauksen laadun varmistamiseksi sekä lisätään yhteistyötä paikallisesti eri toimijoiden kesken.

Hankkeessa järjestetään syksyllä 2019 Osaavat ohjaajat -työpajoja, joista kerromme lisää Koulutukset ja tapahtumat kohdassa: Osaavat ohjaajat – työpajat sekä kesäkuussa ilmestyneessä Senioritanssilehdessä