Välttäkäämme kokoontumisia!
Valtioneuvoston 12.3.2020 antaman ohjeistuksen mukaan ihmisiä kehotetaan välttämään lähikontaktissa tapahtuvaa harrastustoimintaa, jollaiseksi senioritanssikin luetaan. Tämän ohjeistuksen perusteella Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry suosittelee senioritanssituntien, -tapahtumien ja -kurssien keskeyttämistä toistaiseksi. Seuraamme viranomaistiedotteita ja annamme tarvittaessa uusia ohjeita tai suosituksia. Välitättehän tietoa edelleen.