Puheenjohtajamme Vesa Lappalainen on ilmoittanut eroavansa Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry:n hallituksen puheenjohtajuudesta seuraavalla tiedotteella:

”Tällä päivämäärällä irtisanoudun Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry:n puheenjohtajuudesta ja siihen liittyvistä tehtävistä. Katson, että nykyisessä elämäntilanteessani en pysty hoitamaan vastuullista tehtävää.

Helsinki 10.10.2023”

Hallitus kiittää lämpimästi Vesaa innostavasta ja arvokkaasta työstä senioritanssin hyväksi.

Liiton puheenjohtajan tehtäviä hoitaa ensi vuoden vuosikokoukseen asti varapuheenjohtaja Päivi Rummukainen (puheenjohtaja@senioritanssi.fi).