Ilo oppia ja ohjata -hanke

Hankkeen kuvaus

Ilo oppia ja ohjata! -hanke tukee vertaissenioritanssiohjaajien osaamista ja senioritanssitoiminnan laatua. Ensimmäisenä vuonna ohjaajien tarpeita ja toiveita kerättiin Työpaja -menetelmällä. Saaduista aineistoista ollaan kokoamassa ohjaajille ja kehittäjille Työkalupakkia. Lisäksi kehittäjille koulutetaan Työpaja -malli oppimisverkoston käynnistämiseksi sekä malli Kansainvälisen tanssin päivän viikolla toteuttavista senioritanssitapahtumista yhdessä ohjaajien kanssa. Vertaisohjaajia tuetaan koronarajoitusten vuoksi ’etänä’ hyödyntämään Työkalupakkia itseopiskeluun ja vertaistyöskentelyyn.

Hankkeen tavoitteet:

  • ohjaajia rekisteröityy liiton sivuille perustettuun ohjaajarekisteriin
  • ohjauksen laadun tukena on Ohjaus 1 -kurssin aineistosta kehitettyjä uusia työkaluja
  • ohjaajien ja aluekehittäjien vuorovaikutus on lisääntynyt ja löytänyt konkreettisia muotoja
  • hankkeessa tuotetut työkalut ja toimintamallit ovat siirtyneet senioritanssin koulutusjärjestelmään ja aluekehittäjien tueksi oman maakunnan oppimisverkostossa
  • hankkeessa tuotettuja työkaluja on välittynyt sidosryhmille tukemaan ikääntyvien tanssin ohjausta.

Hankkeelta odotetaan, että 100 ohjaajaa kirjautuu ohjaajarekisteriin hankkeen aikana ja että ohjaajat ovat hyödyntäneet Työkalupakkia Ohjaus 1-n omaksumisessa. Ohjaajien odotetaan lisäksi osallistuvan Kansainvälisen tanssin päivän tapahtumien toteutukseen. Työkalupakkia hyödynnetään senioritanssin koulutuksessa ja sidosryhmille tiedotetaan sen sisällöstä.

Ohjaajakysely

Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemassa hankkeessa tehtiin kysely Ohjaajarekisteriin kirjautuneille ohjaajille ja hankkeen työpajoihin osallistuneille, yhteensä 80 henkilölle. Kysyimme mm. millaista tukea he haluaisivat ohjaustyöhönsä.

Saatuja tietoja käytetään hyväksi mm. tulevissa julkaisuissa (opasvihkoset, tiedotteet ym.). Kyselyyn vastasi 63 henkilöä eli 78,8%. Oheisesta linkistä pääset katsomaan vastauksia.

Katso vastaukset tästä

Esitteet

Senioritanssista harrastus (pdf)