Hankkeen kuvaus

Ilo oppia ja ohjata! -hanke tukee vertaissenioritanssiohjaajien osaamista ja senioritanssitoiminnan laatua. Ensimmäisenä vuonna ohjaajien tarpeita ja toiveita kerättiin Työpaja -menetelmällä. Saaduista aineistoista ollaan kokoamassa ohjaajille ja kehittäjille Työkalupakkia. Lisäksi kehittäjille koulutetaan Työpaja -malli oppimisverkoston käynnistämiseksi sekä malli Kansainvälisen tanssin päivän viikolla toteuttavista senioritanssitapahtumista yhdessä ohjaajien kanssa. Vertaisohjaajia tuetaan koronarajoitusten vuoksi ’etänä’ hyödyntämään Työkalupakkia itseopiskeluun ja vertaistyöskentelyyn.

Hankkeen tavoitteet:

  • ohjaajia rekisteröityy liiton sivuille perustettuun ohjaajarekisteriin
  • ohjauksen laadun tukena on Ohjaus 1 -kurssin aineistosta kehitettyjä uusia työkaluja
  • ohjaajien ja aluekehittäjien vuorovaikutus on lisääntynyt ja löytänyt konkreettisia muotoja
  • hankkeessa tuotetut työkalut ja toimintamallit ovat siirtyneet senioritanssin koulutusjärjestelmään ja aluekehittäjien tueksi oman maakunnan oppimisverkostossa
  • hankkeessa tuotettuja työkaluja on välittynyt sidosryhmille tukemaan ikääntyvien tanssin ohjausta.

Hankkeelta odotetaan, että 100 ohjaajaa kirjautuu ohjaajarekisteriin hankkeen aikana ja että ohjaajat ovat hyödyntäneet Työkalupakkia Ohjaus 1-n omaksumisessa. Ohjaajien odotetaan lisäksi osallistuvan Kansainvälisen tanssin päivän tapahtumien toteutukseen. Työkalupakkia hyödynnetään senioritanssin koulutuksessa ja sidosryhmille tiedotetaan sen sisällöstä.