Ohjaajan muistilista

Senioritanssitunnin suunnittelussa huomioitavaa

Tanssi edistää sosiaalista kanssakäymistä ja fyysistä kuntoa, kuten tasapainoa, liikesujuvuutta, nivelliikkuvuutta, hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaa, ryhtiä ja perusliikkumista. Reippaat, yksinkertaiset ja helposti ”käynnistyvät” tanssit sopivat hyvin alkuverryttelyksi ja taidollisesti vaativammat ja fyysisesti rasittavammat tanssituokion keskivaiheille. Loppujäädyttelyksi valitaan rauhallisia, helppoja ja seuraavaan kertaan motivoivia tansseja.

Senioritanssin ohjaamisen vaiheet:

1.    Valmistelut ennen tanssituntia

 • Valitse tanssit ottaen huomioon ryhmäsi taitotaso ja mieltymykset
 • Varmista tanssien hallinta ja suunnittele opetuksen kulku
 • Muista ottaa huomioon myös turvallisuustekijät

Hyvin valmisteltu tunti kuvastaa ohjaajan arvostusta työtänsä ja tanssijoita kohtaan.

2.    Tanssin esittely

 • Kerro tanssin nimi ja taustatiedot
 • Soita tanssiin kuuluvaa musiikkia, jota voitte rytmittää esim. taputtaen
 • Kuvaa tanssin kulku lyhyesti (A/B/C-osat, suunnat jne.)
 • Esittele käytettävät askeleet pääpiirteissään
 • Anna ryhmäläisten kokeilla askelia

Lyhyt ja tanssiin innostavasti orientoiva esittely edesauttaa oppimista.

3.    Alkuasetelmaan asettelu

 • Asettele tanssijat kuvioon nopeasti ja selkeästi
 • Varmista, että kaikilla tanssijoilla on riittävästi tilaa
 • Muistuta tasaisista etäisyyksistä piirissä
 • Pidä kuviot mahdollisuuksien mukaan yhtä suurina

Tanssin osioita voidaan alkuvaiheessa harjoitella myös vapaasti ilman lopullista piirimuodostelmaa.

4.    Sanallinen opetus ja näyttäminen

 • Valitse näyttöpaikat erityyppisiin tansseihin: piirin kehällä tai keskellä, kaikkien tanssijoiden edessä selin tai peilikuvana
 • Selosta tanssi ja näytä sen kulku (mieluiten parin kanssa)
 • Muista näyttää oikealla rytmillä ja tempolla

Kuuluva ja selkeä ääni sekä huolellinen näyttö helpottavat oppimista (huomioi aistivammaiset).

5.    Harjoituksen käynnistäminen ja ohjaus

 • Ohjaa osiot vaiheittain: liitä osat ”pala palalta” yhdeksi kokonaisuudeksi
 • Opeta tarvittaessa ensin ”yksinkertaistettu koreografia”
 • Käytä tarvittaessa apuna piirroksia (taululle tai lattiaan) selventääksesi kuvioita
 • Harjoituta yhteisesti tai pareittain/pienryhmissä
 • Harjoituta aluksi ilman musiikkia (hokemisvaihe)
 • Liitä musiikki kokonaiseen tanssiin (säestysvaihe)

Selkeät aloitus- ja lopetuskomennot helpottavat yhteistä suoritusta.

6.    Ohjaajan paikka

 • varmista, että näet kaikki tanssijat
 • varmista, että kaikki tanssijat näkevät sinut

Hyvän katsekontaktin säilyttäminen on tärkeää.

7.    Palaute

 • Anna tanssijoille aikaa korjata omat virheensä
 • Korjaa ensin yleisesti ja tarvittaessa yksilöllisesti
 • Keskeytä tanssi korjatessasi virheitä
 • Korosta oikeiden suoritusten ydinkohtia
 • Kannusta ja anna myönteistä palautetta

Hienotunteisuus takaa myönteisen ilmapiirin.

8.    Kertaus

 • Harjoituta vaikeita osioita monta kertaa peräkkäin
 • Älä vaihda uuteen tanssiin liian pian

Riittävä kertaus varmistaa oppimisen ja onnistumisen ilon.

9.    Syventäminen ja hiominen

 • Varmista aloitusten, askelten ja suunnanvaihdosten yhtäaikaisuus
 • Kannusta tanssijoita eläytymään tanssiin ja huomioimaan toiset tanssijat

Syventämisen tarve korostuu esiintymiseen valmistautuessa.

Senioritanssille on tyypillistä

 • Helposti opittavat askeleet
 • Lyhyet vuorot
 • Toistuvat parinvaihdot
 • Seurustelunomaisuus, iloisuus
 • Kohtalainen tempo
 • Tanssivalikoiman monipuolisuus: pari- ja piiritanssit, yksittäin tanssittavat
  tanssit sekä istumatanssit
 • Kansainvälisyys: tanssit ovat peräisin eri maista
 • Melodisuus: jokaiseen tanssiin kuuluu oma musiikki