Historiaa pähkinänkuoressa

2021

Edellisenä vuonna alkanut Covid-19-virus oli vielä valloillaan ja aiheutti toiminnan rajoituksia. Sen johdosta kaikki suunnitellut senioritanssitapahtumat ja viikoittaiset tanssitunnit jouduttiin joko kokonaan tai osittain peruuttamaan. Alueellisista koronarajoituksista ja paikallisista suosituksista riippuen eri puolilla Suomea toteutettiin ryhmätoimintoja ja ohjaajakoulutuksia sovelletuissa muodoissa. Tanssittiin yksintansseja turvavälein, käytettiin maskeja ja huolehdittiin hygieniasta monin tavoin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa hanketta Ilo oppia ja ohjata! jatkettiin tuottamalla aineistoa ohjaajien ja harrastajien tueksi. Verkkosivuilla julkaistuun Työkalupakkiin saatiin kuvatuiksi kaikki keskeiset suunnat, otteet, alkuasetelmat ja askelikot. Sieltä löytyvät myös alku- ja loppuverryttely sekä yksintansseja itsenäiseen harjoitteluun. Ohjaajarekisteriä täydennettiin, ja sinne rekisteröityneille sekä aiempiin työpajoihin osallistuneille tehdyn webropol -kyselyn avovastaukset julkaistiin verkkosivuilla.

Vastausten sisältämiä ohjaajien tarpeita ja toiveita otettiin huomioon kolmessa Elina Karvisen ja Ulla Salmisen laatimassa oppaassa: Pieni laatuopas senioritanssin ohjaajalle, Senioritanssin esittely- ja tapahtumaopas sekä Senioritanssien sisäistäminen – vinkkejä ohjaajalle. Oppaiden painoversioita on voinut tilata sihteeriltä ja ne ovat maksutta ladattavissa liiton verkkosivuilla.

Tietoa ohjaajarekisteristä ja hankkeen muista tuotoksista lähettiin yhteistyökumppanina toimineelle Ikäinstituutille ja sen kautta Voimaa vanhuuteen -ohjelman kumppanuusjärjestöille sekä kuntien erityisliikuntaan. Lisäksi tietoa jaettiin hankkeen sidosryhmille: Suomen Seuratanssiliitto ry, Suomen Voimisteluliitto ry, Kansalaisopistojen liitto KoL, Suomen Nuorisoseurat ry, Eläkeläiset ry, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, Eläkeliitto ry, Opetusalan Seniorijärjestö OSJ ry, Suomen Tanssiurheiluliitto ry. Infoa jaettiin myös Muutosta liikkeellä!-sivustolle ja Siskot ja Simot -järjestöön

Huhtikuiseen vuosikokoukseen osallistui yhteensä 28 henkilöä: valtaosa zoom-yhteydellä ja viisi henkilöä valtakirjalla. Kaikille jäsenille lähetettiin kutsu ja asialista ensin maapostitse ja myöhemmin tarkennukset sähköpostitse, tekstiviestein ja maapostitse. Jäsenpostin yhteydessä lähetettiin tietoa Ilo oppia ja ohjata -hankkeen tuotoksista: Innostettiin verkkosivuilla julkaistuihin yksintansseihin ja kannustettiin itseopiskeluun Työkalupakissa julkaistun Tanssiavaimen avulla. Ohjaajien toivottiin kirjautuvan verkkosivuilla olevaan ohjaajarekisteriin. Lähetettiin myös jumppaohjelma, joka sisälsi kolmen kuukauden kuntokuuri -taulukon.

Senioritanssin kehittäjäpäivät toteutettiin virtuaalisesti 23.2., 17.10. ja 1.12.2021 yhteistyössä Ikäinstituutin kanssa. Päivien aikana kuultiin korona-ajan vaikutuksista ryhmätoimintoihin ja uusista ratkaisuista niiden toteuttamiseksi. Virtuaalisia kehittäjäkokouksia pidettiin onnistuneina koronasta ja pitkistä etäisyyksistä johtuen, ja niitä päätettiinkin järjestää aiempaa useammin. Teams-digiloikka otettiinkin menestyksekkäästi vuoden kuluessa. Käytäntöä harjoiteltiin toteuttamalla myös alueellisia Teams-palavereja, joissa kuulumisten lisäksi saatettiin tanssia yhdessä ja suunnitella myöhemmin järjestettäviä tanssitapahtumia. Harjoittelun tukena olivat Metropolian opiskelijat Enni Karjalainen ja Heli Salonen, joiden laatimat ohjeet julkaistiin verkkosivuilla.

Koronan vuoksi valtakunnallisia tapahtumia ei järjestetty vuoden 2021 aikana, mutta käynnistettiin vuonna 2022 järjestettävän SenioritanssiTreffit -tapahtuman suunnittelu. Koronasta johtuen peruuntuivat myös Tanskan Nordisk Träff 2021 sekä Ranskaan alustavasti suunnitellun ISDC-tapahtuman suunnittelukokoukset.

Kaikille liiton jäsenille lähetettiin joulukorttitervehdys, sähköpostilla tai tekstiviestillä sekä Senioritanssi – Seniordans- facebook-sivuilla. Lisäksi käynnistettiin ajalle 24.5.2021-23.5.2022 kampanja, jossa onnitellaan tekstiviestillä kaikkia nimipäiväsankareita, jotka ovat antaneet liittoon puhelinnumeronsa.

2020

Vuotta leimasi maaliskuussa tullut tieto Covid-19 -viruksesta ja sen aiheuttamista toiminnan rajoituksista. Sen johdosta kaikki suunnitellut senioritanssitapahtumat ja viikoittaiset tanssitunnit jouduttiin peruuttamaan toistaiseksi. Alueellisesta koronatilanteesta ja paikallisista suosituksista riippuen eri puolilla Suomea toteutettiin ryhmätoimintoja ja ohjaajakoulutuksia sovelletuissa muodoissa. Tanssittiin yksintansseja turvavälein, käytettiin maskeja ja huolehdittiin hygieniasta monin tavoin.

Myös liiton suunnittelemat Senioritanssi- ja kulttuurimatka Italiaan ja SenioritanssiTreffit -tapahtuma Varalan urheiluopistossa jouduttiin peruuttamaan. Nordisk Träff 2021 -valmistelut keskeytettiin tilaisuuden peruuntumisen vuoksi.

 Liiton vuosikokousta ei voitu pitää suunnitelmien ja lähetettyjen kutsujen mukaisesti, vaan valtakunnallisella poikkeusluvalla se voitiin siirtää pidettäväksi syyskuun loppuun mennessä. Lähetettiin uudet kutsut ja Heinolassa 1.9. järjestettyyn kokoukseen osallistui 12 henkilöä.

 Ilo oppia ja ohjata! –hankkeessa toteutettiin Senioritanssin ohjaus 1 -koulutus työpajoihin osallistuneille. Kouvolassa ja Tampereella pidettiin Kokemustenvaihtopäivät edellisen vuoden työpajalaisille. Aiemmin Keski- ja Pohjois-Suomeen suunniteltuja Osaavat ohjaajat -työpajoja ei koronasta johtuen voitu järjestää. Sen sijaan tuotetttiin liiton verkkosivuille valokuvia ja videoita otteista ja askelikoista sekä yksintanssivideoita itsenäiseen harjoitteluun. Lisäksi perustettin Ohjaajarekisteri, jonne ohjaajat voivat rekisteröityä tiedon saannin ja yhteydenpidon helpottamiseksi. Rekisteröidyille ohjaajille ja työpajoihin osallistuneille (yht. 80) lähetettiin kysely, jossa kartoitettiin ohjaajien toiveita ja tarpeita ohjaustyön tukemiseksi. Kyselyyn vastasi 78,8%.

Senioritanssilehdessä raportoitiin Ilo oppia ja ohjata -hankkeen vaiheista ja tuotoksista. Lisäksi kerrottiin Senioritanssiristeilystä sekä aiemmin toteutuneista tanssitapahtumista ja vuosipäiviänsä juhlivista Tanssipivotista (20v) ja Pielaveen pirteistä (10v). Hyvinvointiartikkelissa FM Mari Juote käsitteli teemaa ”Hymy on lyhyin etäisyys kahden ihmisen välillä”.  Valokeilassa oli hallituksemme pitkäaikainen jäsen Tuula Tolvanen, touhukas tekijänainen.

Senioritanssin kehittäjäpäivä toteutettiin virtuaalisesti 3.12.2019 yhteistyössä Ikäinstituutin kanssa. Innokkaita osallistujia oli kaikkiaan 18 henkilöä ja tilaisuuksia päätettiinkin järjestää tavallista useammin. Päivän aikana kuultiin korona-ajan vaikutuksista ryhmätoimintoihin ja uusista ratkaisuista niiden toteuttamiseksi. Käynnistettiin mm. suunnitelmat seuraavan kevään Tanssin päivä -tapahtumista.

Syksyn aikana julkaistiin yksintanssivideoita Finlands Seniordansförbundin ja Ikäinstituutin yhteisillä Senioritanssi – Seniordans -facebooksivuilla.

Kaikille liiton jäsenille lähetettiin joulukorttitervehdys, jossa innostettiin itseopiskeluun verkkosivuilta löytyvien kuvien ja videoiden avulla.

2019

Osallistuttiin Finlands Seniordansförbundin kanssa toukokuussa kansainväliseen senioritanssitapahtumaan ISDC Norjan Lillehammerissa. Kunniapuheenjohtajamme Elina Karvinen edusti liittoamme kansainvälisen komitean kokouksissa ja ohjasi Pyynikkivalssin, jonka koreografian ovat tehneet Minna Niemelä ja Liisa Tamminen. Elina Karvinen osallistui liiton edustajana myös lokakuiseen NT 2021-suunnittelukokoukseen Tanskassa.

Senioritanssilehdessä oli taas runsaasti kuvauksia eri puolilla Suomea toteutuneista tanssitapahtumista. Kunniapuheenjohtaja käsitteli artikkelissaan tytön ja pojan rooleja senioritanssissa ja Ikäinstituutin vanhempi tutkija Erja Rappe kuvasi luonnon ja ulkoilun hyvinvointivaikutuksia ihmisen terveydelle. Senioritanssi ei tunne ikärajoja -artikkeliin oli koottu haastattelut kansainvälisen senioritanssin harrastajista jokaiselta vuosikymmeneltä nollasta sataan. Valokeilassa oli sihteerimme Pirkko Väisänen, jonka laatima Toivomusvalssi julkaistiin myös lehdessä.

Tanssipivotin ryhmä esitteli kansainvälistä senioritanssia Musiikilla liikkeelle tanssilavoilla -kampanjan avajaisissa Jollaksessa 19.5.2019.

Järjestettiin 27.-29.8.2019 senioritanssiristeily yhteistyössä Ikäinstituutin, matkatoimisto Matkapojat ja Silja Linen kanssa. Risteilyllä oli 160 osallistujaa, jotka kiersivät kolmessa eri sessiossa: tarjolla oli viimeisimpiä kansainvälisiä senioritansseja, menneitten vuosien retrotansseja sekä Round-tansseja. Tanssien ohjauksista vastasivat Laura Cedras ja Aune Koskela, Elina Karvinen ja Ulla Salminen sekä Anni-Sirkku Askola-Piispanen ja Eve Komulainen. Lisäksi saimme nauttia Pielaveen Pirteitten (Eve Komulainen), Varkauden Senioritanssijoiden (Helmi Jurvanen) sekä Päijät-Hämeen ja Etelä-Savon (Anni-Sirkku Askola-Piispanen) ryhmien esityksistä sekä osallistua Anja Friarin ja Eve Komulaisen rytmittämään istumatanssiin.

Suunniteltiin kevääksi 2020 Senioritanssi- ja kulttuurimatkaa Italiaan sekä alettiin valmistella SenioritanssiTreffit -tapahtumaa Varalan urheiluopistoon 4.-6.9.2020.

Käynnistettiin kolmivuotinen opetus-ja kulttuuriministeriön tukema Ilo oppia ja ohjata! -hanke, jonka tavoitteena on parantaa (vertais-)senioritanssiohjaajien osaamista ja senioritanssitoiminnan laatua sekä tuottaa hyviä käytänteitä ja työkaluja oppimisen tueksi. Hankkeen suunnittelijaksi palkattiin LitM Taru Tanskanen. Osaavat ohjaajat -työpajat järjestettiin Kouvolassa, Helsingissä ja Tampereella.

Liiton verkkosivut uudistettiin eri laitteille sopiviksi ja perustettiin yhteiset facebook-sivut Finlands Seniordansförbundin ja Ikäinstituutin kanssa.

Pidettiin Senioritanssin kehittäjäpäivä 2.12.2019 Helsingissä yhteistyössä Ikäinstituutin kanssa. FM Mari Juote luennoi ja osallisti kuulijoita teemalla Yhdessä toimimisen taika. Osallistujia oli kaikkiaan 25 henkilöä. Päivän aikana kuultiin myös senioritanssin ajankohtaisia uutisia ja kokemuksia alueellisesta yhteistyöstä. Tilaisuudessa kerrottiin järjestetyistä alueellisista senioritanssitapahtumista ja ohjaajakokoontumisista sekä tiedotettiin tulevista tapahtumista.

2018

Tämä vuosi oli liiton kolmannen vuosikymmenen ensimmäinen toimintavuosi. Liitto sai uudeksi puheenjohtajakseen Ulla Salmisen ja sihteerikseen Pirkko Väisäsen. Senioritanssiristeily järjestettiin Ikäinstituutin kanssa yhteistyössä 28. -30.8.2018.

Senioritanssilehteä painettiin kaksi numeroa, molemmat värillisinä. Niissä oli mm. artikkelit tanssin vaikutuksista aivojen toimintaan sekä erilaisten kohtaamisten vaikutuksista mielen hyvinvointiin. Lisäksi oli juttuja senioritanssitapahtumista, risteilystä sekä ajankohtaiset kuulumiset tulevista koulutuksista ja tapahtumista. Paljon oli myös tanssijoiden lähettämiä tarinoita ja kuvia heidän järjestämistään tapahtumista.

Valmisteltiin liiton ISDC-2019 tapahtumaa Norjan Lillehammeriin yhdessä Ikäinstituutin ja FSDF rf:n kanssa.

Haettiin opetus- ja kulttuuriministeriöltä liitolle kehittämisavustusta kolmivuotiseen Ilo oppia ja ohjata -hankkeeseen.

Osallistuttiin valtakunnalliseen Tanssi Vieköön -festivaaliin Helsingin Messukeskuksessa 24.-25.8.2018. Senioritanssia ja liiton toimintaa esiteltiin standillä. Lisäksi oli esiintyviä ryhmiä ja ohjattiin kiinnostuneille senioritansseja ja round-tanssia niille varatuissa saleissa.

Pidettiin Senioritanssin kehittäjäpäivä Helsingissä 3.12.2018. Osallistujia oli 32. Osallistuttiin Hanna Poikosen ohjaamaan Tanssi ja aivoterveys -workshop:iin. Päivän aikana suunniteltiin alueellisia tapahtumia ja mietittiin yhteydenpidon mahdollisuuksia. Lisäksi ideoitiin senioritanssin markkinointia.

2017

Vuosi 2017 oli liiton 20. toimintavuosi. Merkkivuottaan liitto vietti senioritanssin juhlaristeilyllä Silja Line Symphonyllä 29.-31.8.2017. Risteilyn aluksi kokoonnuttiin juhlimaan 20 vuotiasta liittoa. Kunniavieraina olivat liiton kunniapuheenjohtaja Elina Karvinen ja kunniajäsen UllaSalminen. Liiton puheenjohtaja Anne Nummenpää haastatteli kunniavieraita liiton vaiheista, joista samalla myös heijastettiin kuvia nähtäväksi. Tilaisuudessa esiintyi Henna Henriksson arvokkaalla musiikkiosuudella, ja senioritanssiryhmä esitti Anneli Makkosen johdolla tansseja vuosien varrelta.

Myös risteilyn teemana oli suosikkitanssit vuosien varrelta.

Senioritanssilehti painettiin juhlavuoden kunniaksi värillisenä. Kannessa oli kuva liiton 20 -vuotispaidasta, jossa oli liiton logo ja vuosiluvut 1997-2017. Paitoja teetettiin 100 kpl.Lehteen oli myös koottu lyhyesti tärkeitä tapahtumia ja kuvakooste liiton 20 -vuotisen toiminnan ajalta.

Valmisteltiin edelleen Nordisk Träff 2018 -tapahtumaa Lohjan Kisakallioon yhdessä Ikäinstituutin ja FSDF rf:n kanssa. Valmistelutyöryhmästä muodostettiin edelleen neljä työryhmää: tallenne-, ohjelma-, logistiikka- ja viestintäryhmä, ja niille aikataulutus tehtävien eteenpäin viemiseksi. Ikäinstituutti sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustuksen kongressikulujen kattamiseen.

Suomen tanssit NT2018- tapahtumaan tuotiin humppa Kauniita tyttöjä (koreografia Anne Nummenpää), jenkka Lapin tenho (Anneli Makkonen), tango Särkyneitä toiveita (Gun Svenlin ja Liane Byggmäster) ja kolotanssi Nyckel till Paradis, myös istumatanssina (Gun Svenlin ja Kate Björkman)

Osallistuttiin valtakunnalliseen Tanssi Vieköön -festivaaliin Helsingin Messukeskuksessa. Eri ohjaajat ohjasivat senioritansseja ja round-tanssia liittojen käytettävissä olevassa salissa. Myös muutamat tanssiryhmät esiintyivät.

Pidettiin senioritanssin kehittäjäpäivä Helsingissä 28.11. Osallistujia oli 20.

Senioritanssin ohjaajan opas Senioritanssi valloittaa valmistui Ikäinstituutin kanssa yhteistyössä.

2016

Osallistuttiin ISDC 2016 kansainväliseen senioritanssikongressiin Itävallassa. Osallistujina oli 28 kouluttajan ryhmä.

Käynnistettiin pohjoismaisen tanssitapahtuman Nordisk Träff 2018 valmistelut Lohjan Kisakalliossa yhdessä Ikäinstituutin ja ruotsinkielisen liiton FSDF kanssa. Valmistelutyöryhmään kuuluivat Elina Vuorjoki-Andersson puheenjohtajana, Elina Karvinen, Saila Leppinen ja Seija Repo Ikäinstituutista, Gun Svenlin ja Liane Byggmäster FSDF:stä sekä Anne Nummenpää ja Airi Airila SKSL:stä.

Lähdettiin mukaan suunnittelemaan valtakunnallista Suomi 100 -Tanssi Vieköön -tapahtumaa 18.-19.8.2017 Helsingin messukeskuksessa yhdessä ruotsinkielisen liiton kanssa. Työryhmään kuuluivat Anne Nummenpää kokoonkutsujana, Inge Blomander, Gunilla Cavonius, Sirpa Jäppinen, Terttu Nukari ja Airi Airila.

Pidettiin senioritanssin kehittäjäpäivä Helsingissä. Paikalla oli 25 aluekehittäjää ja – kouluttajaa. Esillä oli Teoston edustajan antamaa tietoa musiikin käyttöluvista, kuulumisia eri alueitten senioritanssiryhmistä sekä aluetoiminnan kehittämisestä.

Senioritanssilehdestä ilmestyi kaksi numeroa. Esillä oli mm.Kehitysvammaiset ja senioritanssi -teema. Lehden painatuspaikkaa vaihdettiin, ja uusi toimija hoitaa nyt myös postituksen.

Senioritanssiristeilylle osallistui ennätysmäärä 210 harrastajaa, ohjaajaa ja kouluttajaa. Perinteisten senioritanssien lisäksi tanssittiin round-tansseja, istumatansseja ja Nordisk Träff 2006 -aineiston ne tanssit, jotka kuuluvat uuteen ohjaus II -aineistoon. Niistä oli mahdollisuus saada myös todistus. Aloitettiin neuvottelut risteilyn siirtämiseksi Silja Linelle parempien tanssitilojen saamiseksi.

Vuokrattiin pieni varastotila Myyrmäen Cityvarastolta.

2015

Senioritanssin ohjauskoulutuksen muutosta on pohtinut liittojen ja Ikäinstituutin yhteistyöryhmä, joka on päätynyt uudistettuihin kursseihin. Uudet senioritanssin ohjauksen perus- ja jatkokurssit on nimetty Senioritanssin ohjaus I, II ja III -kursseiksi. Kurssit sisältävät nyt enemmän erilaisia askelikkoja ja otteita. Siirtymävaihetta kestää vuoden 2017 loppuun, mihin saakka uusi ja vanha järjestelmä on voimassa. Ikäinstituutti on järjestänyt kouluttajille mahdollisuuksia perehtyä uuteen aineistoon, ja sen myötä on järjestetty ohjaajakoulutusta eri puolilla Suomea.

Lehden 43 -sivuisessa numerossa oli mm. Tapani Sihvolan kirjoitus senioritanssista ja pitkäaikaistutkimuksesta. Myös kerrottiin Finlands Seniordansförbundin 30 -vuotisjuhlasta. Uudet kouluttajat kertoivat omista senioritanssipoluistaan, ja julkaistiin paljon raportteja valtakunnallisen senioritanssipäivän tapahtumista ympäri maata.

Tuettiin aluekehittäjiä ja -kouluttajia Valtakunnallisen senioritanssipäivän ja Senioritanssi tutuksi ja tavaksi -tapahtuman järjestämisessä. Pidettiin Ikäinstituutin kanssa yhteistyössä senioritanssin kehittäjäpäivä Helsingissä 7.12.2015. Tilaisuuteen osallistui 24 senioritanssin kehittäjää. Kehittäjäpäivillä käytiin läpi senioritanssin ajankohtaisia uutisia ja peruskoulutuksen uudistamista sekä senioritanssitoiminnan alueellista kehittämistä pienryhmätyöskentelynä.

Osallistuttiin Ruotsin Östersundissa 2.-7.8. 2015 järjestettyyn Nordisk Träff -tapahtumaan yhteistyössä Ikäinstituutin kanssa. Valmisteltiin Itävallassa 23.-28.5.2016 järjestettävää ISDC 2016 -tapahtumaa yhteistyössä Ikäinstituutin kanssa.

2014

Vuosikokouksessa 2014 vaihtui liiton puheenjohtaja. Alusta alkaen puheenjohtajana toiminut Elina Karvinen jätti puheenjohtajuuden, ja hänen tilalleen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Anne Nummenpää Hämeenlinnasta.

Liitto teki sopimuksen Ikäinstituutin Säätiön kanssa senioritanssitoiminnasta sekä siihen liittyvästä koulutuksesta ja kehittämisestä. Sen mukaan koulutuksesta ja oppimateriaalista vastaa Ikäinstituutti, joka myös ylläpitää kouluttajaverkostoa ja mentoroi kouluttajia. Senioritanssiristeily sekä muita valtakunnallisia ja kansainvälisiä tapahtumia järjestettiin liiton ja Ikäinstituutin kanssa yhteistyönä erikseen sovituilla tavoilla. Myös erilaisia kehittämishankkeita toteutettiin yhteistyönä.

Liitto valitsi kunniapuheenjohtajan ja viisi kunniajäsentä. Kunniapuheenjohtaja on Elina Karvinen ja kunniajäsenet ovat Kate Björkman, Margaret Grigorkoff, Jyrki Pinomaa, Tapani Sihvola ja Ulla Salminen. Kunniakirjat luovutettiin heille juhlatilaisuudessa senioritanssiristeilyn alussa.

Lehtiä ilmestyi kaksi. Ensimmäisessä numerossa raportoitiin mm. puheenjohtajan vaihtumisesta ja muisteltiin senioritanssin alkutaipaletta, kerrottiin kehittäjäpäivistä ja tehtiin katsaus kevään 2014 senioritanssiryhmiin aluekehittäjien tekemän kartoituksen mukaan. Toisessa numerossa raportoitiin mm. risteilystä ja kunniakirjajuhlallisuuksista ja julkaistiin runsaasti raportteja valtakunnallisen senioritanssipäivän tapahtumista ympäri maata. Lisäksi innostettiin lukijoita osallistumaan valtakunnalliseen Vie vanhus ulos -kampanjaan. Hyvinvointia senioritanssista -osiossa oli juttu polvihuolista ja senioritanssin vaikutuksista niihin.

Liiton osoite vaihtui niin, että osoitteena on uuden puheenjohtajan osoite. Sähköpostiosoite puheenjohtaja@senioritanssi.fi menee uudelle puheenjohtajalle Anne Nummenpäälle ja sihteeri@senioritanssi.fi menee uudelle sihteerille Airi Airilalle.

Kehittäjäpäivät pidettiin yhteistyössä Ikäinstituutin kanssa 3.4. Helsingissä ja 8.4. Oulussa. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä noin 30 senioritanssin kehittäjää ja koordinaattoria. Kehittäjäpäivillä kartoitettiin senioritanssiryhmien tilanteita eri puolella maata aluekehittäjien tekemien selvitysten mukaan. Tietoja saatiin 220 ryhmästä, niiden tanssitiloista ja järjestäjätahoista ym. Myös tarkennettiin aluejakoja ja mietittiin ongelmakohtien ratkaisuja.

Jatkettiin hyvää yhteistyötä Ikäinstituutin kanssa koulutuksen, toimistotilojen ja palvelujen sekä tiedotuksen suhteen. Jatkettiin myös yhteistyötä Ikäinstituutin koordinoiman Voimaa vanhuuteen -iäkkäiden terveysliikuntaohjelman kanssa senioritanssin organisoimiseksi ohjelman kohdekuntiin.

Valmisteltiin Ruotsin Östersundissa 2.-7.8.2015 järjestettävää Nordisk Träff -tapahtumaa sekä Itävallassa 23.-28.5.2016 järjestettävää ISDC 2016 -tapahtumaa yhteistyössä Ikäinstituutin kanssa.

2013

Toteutettiin Varalan urheiluopistossa Tampereella 27.5.-1.6.2013 ISDC 2013 -tapahtuma, joka sai erinomaiset palautteet hyvin sujuneiden järjestelyjen vuoksi. Tapahtumaan osallistuttiin kiintiön mukaisen 25 henkilön voimin. Lisäksi tapahtuman toteuttamisessa oli mukana järjestelytoimikunnan (edustajat senioritanssiliitoista ja Ikäinstituutista) lisäksi erittäin runsaasti muita henkilöitä mm. tanssien, Workshoppien ja vapaa-ajan toiminnan ohjaajina sekä jokaiselle osallistujamaalle osoitettujen emäntien ja isäntien tehtävissä. Tapahtuman avajaisjuhlaan toivat tervehdyksensä opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Tampereen kaupunki.

Pidettiin erityisen tiivistä yhteyttä kaikkiin ISDC 2013 -tapahtumaan osallistuneisiin maihin ennakkojärjestelyjä koskevissa asioissa, tapahtuman materiaaliin (cd ja dvd) liittyvissä asioissa sekä tapahtuman jälkeisten yhteydenottojen merkeissä. Osallistujamaiden edustajille lähetettiin kooste palautteista. Puheenjohtaja johti tapahtuman aikana toteutettuja kansainvälisen komitean kokouksia ja kuuluu seuraavan, Itävallassa järjestettävän ISDC 2016 -tapahtuman suunnittelutoimikuntaan yhdessä Ranskan ja Itävallan edustajien kanssa.

Liitto julkaisi yhteistyössä Ikäinstituutin kanssa värillisen Senioritanssilehden 1/2013. Se oli ISDC 2013 -tapahtuman kunniaksi juhlajulkaisu, jossa esiteltiin laajasti Tampereella järjestetyn kansainvälisen tapahtuman kulkua. Lehdessä raportoitiin myös eri puolilla Suomea järjestetyistä Senioritanssi tutuksi ja tavaksi -tapahtumista, joita järjestettiin valtakunnallisena senioritanssipäivänä 29.5.2013. Senioritanssilehden juhlajulkaisua levitettiin liiton jäsenien lisäksi myös Finlands Seniordansförbundin ja Ikäinstituutin kautta eri tahoille, mm. kaikille Suomen erityisliikunnanohjaajille.

Tuettiin aluekehittäjiä ja -kouluttajia Senioritanssi tutuksi ja tavaksi -tapahtumien järjestämisessä mm. lähettämällä viestintämateriaalia ja ottamalla yhteyksiä paikallisiin medioihin.

2012

Jaettiin Senioritanssi tutuksi ja tavaksi -raportti kaikkiin projektikuntiin ja Senioritanssilehti kaikille Suomen erityisliikunnanohjaajille.
Ensimmäisen Senioritanssilehden hyvinvointiartikkeli käsitteli senioritanssia ja muistisairautta. Lehdessä innostettiin lukijoita osallistumaan valtakunnalliseen Vie vanhus ulos -kampanjaan. Toisessa lehdessä esiteltiin uusimpia terveysliikuntasuosituksia.

Hyvinvointiartikkelien lisäksi lehdet sisälsivät ohjaajien ja kouluttajien kirjoittamia artikkeleita tanssitapahtumista, käytännön tanssitoiminnasta sekä tiedotuksia erilaisista tanssitilaisuuksista ja -koulutuksista. Joulukuun lehdessä kannustettiin alueellisten Senioritanssi tutuksi ja tavaksi -tapahtumien järjestämiseen 29.5.2013 Suomessa järjestettävän ISDC -2013 tapahtuman innoittamana.

Palkattiin opetus- ja kulttuuriministeriön avustuksella ISDC-2013 -tapahtumalle kongressisihteeri.

Käytiin neuvotteluja Tampereen kaupungin liikuntatoimen ja tapahtumatoimiston sekä Varalan urheiluopiston kanssa. Neuvottelut liittyivät ISDC 2013 -tapahtumaan ja sen yhteydessä järjestettäviin Senioritanssi tutuksi ja Senioritanssi tavaksi -tapahtumiin.

Jatkettiin yhteistyötä Ikäinstituutin koordinoiman Voimaa vanhuuteen -iäkkäiden terveysliikuntaohjelman kanssa senioritanssin organisoimiseksi ohjelman kohdekuntiin.
Erityisen tiivistä yhteyttä pidettiin kaikkiin ISDC 2013 -tapahtumaan osallistuviin maihin sekä ilmoittautumisjärjestelyjä että tapahtumassa julkaistavaan materiaaliin liittyvissä asioissa (musiikkioikeudet ja tanssiohjeet). Tapahtumassa tuotettavaa aineistoa varten annettiin järjestelytoimikunnalle SKSL:n puolesta Anneli Makkosen, Elina Karvisen ja Ulla Salmisen laatima koreografia Tammerkoski-humppa tanssiohjeet ja siihen kuuluva musiikki.

Kutsuttiin Ruotsin senioritanssiliiton toiminnanjohtaja Christina Lundahl-Ekholm ohjaamaan senioritansseja Tukholmaan Viking Line -risteilylaivamme ollessa satamassa. Samassa yhteydessä keskusteltiin hänen kanssaan ISDC 2013 -tapahtumaan liittyvistä asioista.

Osallistuttiin Norjan Ålesundissa pidettyyn Nordisk Träff 2012 -tapahtumaan 25 henkilön voimin.

Jaettiin suomenkielisiä ja kansainvälisiä Senioritanssi -esitteitä sekä aluekehittäjien ja -kouluttajien välityksellä että suorapostituksena senioritanssiharrastuksesta kiinnostuneille henkilöille.

Aluekehittäjäseminaarin osallistujille jaettiin Senioritanssi tutuksi ja tavaksi -raportit.

2011

Pidettiin tiivistä yhteyttä Norjaan, vuoden 2012 Nordisk Träff -tapahtuman järjestäjämaahan. Tapahtumassa tuotettavaa cd:tä varten lähetettiin Anja Friarin laatimien koreografioiden tanssiohjeet Kirkan kappaleeseen ´Kulman kundit´ sekä Jarkon ja Lauran levyttämään kappaleeseen ´Kuin pieni tyhmä´ (tanssin nimenä ´Lemmenloruja´).

Puheenjohtaja osallistui Kööpenhaminassa pidettyyn ISDC 2013 – valmistelukokoukseen, jossa hänen lisäkseen Gun Svenlinin (Finlands Seniordansförbund rf) ja Jyrki Pinomaan (Ikäinstituutti) johdolla käytiin läpi Suomessa järjestettävään tapahtumaan liittyviä järjestelyasioita sekä esiteltiin hyväksyttäväksi kunkin maan tanssit.

Järjestettiin Helsingissä aluekehittäjille ja -kouluttajille tarkoitettu Senioritanssin Kehittäjäpäivä, joka oli samalla Senioritanssi tutuksi ja tavaksi -projektin loppuseminaari. Tilaisuudessa oli 19 osallistujaa eri puolilta Suomea.

Jatkettiin kansainvälisen ISDC 2013 -tapahtuman suunnittelua valmisteluryhmässä Finlands Seniordansförbundin ja Ikäinstituutin kanssa. Haettiin taloudellista tukea opetus- ja kulttuuriministeriöstä ISDC 2013 -tapahtuman järjestämistä varten. Senioritanssiliittojen ja Ikäinstituutin edustajat kävivät ministeriössä esittelemässä tapahtumaan liittyviä suunnitelmia sekä siihen tarvittavaa taloudellisen tuen tarvetta.

2010

Julkaistiin Ikäinstituutin kanssa yhteistyössä uusi senioritanssiesite, joka on kohdennettu ikäihmisille. Sen avulla toivotaan saatavan yhä useampia harrastajia senioritanssin pariin.

Osallistuttiin kymmenen hengen ryhmänä FSDF:n ryhmän kanssa Ranskassa pidettyyn ISDC 2010 -tapahtumaan. Tapahtumassa tuotettuun aineistoon liitto osallistui Elina Karvisen koreografialla Suloinen SenioriJive, jonka musiikkina on Agents -yhtyeen instrumentaalikappale It Hurts To Say Goodbye.

Ohjaajien perus- ja jatkokoulutusta järjestettiin 14 paikkakunnalla opetus- ja kulttuuriministeriön tukemassa Senioritanssi tutuksi ja tavaksi -hankkeessa. Senioritanssin kouluttajakoulutukseen (Jatkokurssi II) osallistui hankkeesta yhteensä kymmenen senioritanssiohjaajaa.

Toteutettiin valtakunnallinen senioritanssitapahtuma Senioritanssitreffit 2010 Kajaani yhteistyössä Kainuun Liikunta ry:n, Kajaanin kaupungin liikuntatoimen ja Kajaani tanssii -toimikunnan kanssa. Tapahtumaan osallistui yhteensä lähes 300 tanssijaa. Edellisenä iltana osallistuttiin Kajaani tanssii -avajaisjuhlaan ja juhlassa esiintynyt venäläinen tanssiryhmä puolestaan vieraili Senioritanssitreffeillä.

Perinteiseen senioritanssiristeilyyn osallistui yhteensä 240 henkilöä.

Käynnistettiin kansainvälisen ISDC 2013 -tapahtuman suunnittelu. Järjestelytoimikuntaan valittiin seuraavat henkilöt: Elina Karvinen (puheenjohtaja), Riikka Lyytikäinen ja Ulla Salminen (sihteerit) SKSL ry:stä, Gunilla Cavonius, Marita Granholm, Else-Maj Holmström ja Gun Svenlin FSDF rf:stä sekä Saila Leppinen ja Jyrki Pinomaa Ikäinstituutista.

2009

Liiton nettisivuja www.senioritanssi.fi päivitettiin ja parannettiin tiedostusmahdollisuuksia ottamalla käyttöön koulutuskalenteri, johon viedään jatkuvasti ajantasaista tietoa uusista kursseista ja tapahtumista.

Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat Finlands Seniordansförbundin järjestämään tilaisuuteen. Juhlan aiheena oli se, että oli kulunut 30 vuotta siitä, kun Margareta Grigorkoff toi senioritanssin Suomeen. Tilaisuudessa julkaistiin aiheeseen liittynyt kirja.
Aluekehittäjäpäivillä Ikäinstituutin kanssa täsmennettiin aluejakoa, rekrytoitiin uusia aluekehittäjiä ja selvitettiin koulutustarpeita. Lisäksi perehdyttiin lehtori Inkeri Simola-Isakssonin johdolla senioritanssikoreografioiden tekemiseen ja laadittiin ryhmätöinä ohjeita Tanssitupa 2008 -musiikkeihin.

Jatkettiin Senioritanssia kaikille -hankkeen seurauksena syntynyttä yhteistoimintaa Suomen Sydänliitto ry:n, Hengitysliitto HELI ry:n ja Suomen Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheilu ry:n sekä Suomen Invalidien Urheiluliitto ry:n, Suomen Reumaliitto ry:n ja Suomen Diabetesliitto ry:n sekä Suomen Mielenterveysseuran ja Näkövammaisten Keskusliitto ry:n ja Suomen neurologisten vammaisjärjestöjen kanssa.

Osallistuttiin 25:n ryhmänä Tanskassa 10.-15.8.2009 pidettyyn NT 2009 -tapahtumaan.

Opetusministeriön tukemassa Senioritanssi tutuksi ja tavaksi -hankkeessa järjestettiin runsaasti ohjaajakoulutusta eri puolilla Suomea, mm. Kotkassa, Sodankylässä, Muoniossa, Rautjärvellä ja Viialassa.

2008

Saimme opetusministeriön määrärahan Senioritanssi tutuksi ja tavaksi -hankkeelle. Senioritanssiharrastuksen levittämisen tehostamiseksi suunniteltu hanke sai opetusministeriöstä avustuksen, jolla on toteutettu senioritanssin ohjaajakoulutusta niissä osissa Suomea, jossa senioritanssitoimintaa ei vielä ole. Kolmevuotisessa hankkeessa edistettiin julkisen ja kolmannen sektorin yhteistyötä kuntatasolla sekä saatiin aikaan pysyviä senioritanssiryhmiä ja ohjaajakoulutusosaamista valituille paikkakunnille.

Senioritanssia kaikille -hankkeessa toteutettiin ohjaajakoulutusta neurologisiin vammaisjärjestöihin. Kunnossa kaiken ikää -ohjelman tukemana toteutettiin senioritanssin ohjaajakoulutus Kangasniemellä yhteistyössä Parkinsonliiton kanssa.

Syksyn senioritanssiristeilyllä oli ennätysmäärä osallistujia. Elo-syyskuun vaihteessa järjestetylle senioritanssiristeilylle osallistui 196 senioritanssin kouluttajaa, ohjaajaa ja harrastajaa. Osallistujat jaettiin kolmeen eri ryhmään ja kaikilla oli mahdollisuus tanssia vaihtuvien ohjaajaparien johdolla perinteisten senioritanssien lisäksi myös round-tansseja ja istumatansseja.

Ilmoittauduttiin Nordisk Träff 2009 -tapahtumaan. Liitolle oli varattu 25 hengen kiintiö elokuussa 2009 järjestettävään pohjoismaiseen senioritanssiohjaajien tapaamiseen. Tapahtumaan viedään neljä tanssia Suomesta ja tuliaisina tuodaan 16:n tanssin CD NT -2009, Tanskan tanssit. Matka toteutetaan yhdessä Finlands Seniordansförbund rf:n kanssa.

2007

Olimme toista kertaa kansainvälisessä tapahtumassa. Valittiin osallistujat ISDC 2007 kansainväliseen senioritanssitapahtumaan, joka järjestettiin Saksan Willingenissä 21.-26.5.2007.

Liiton juhlat vietettiin loppukesän risteilyllä. Päätettiin viettää liiton kymmenvuotisjuhlia senioritanssiristeilyllä 2.-4.9.2007.

Teimme kyselyn kaikille liiton jäsenille. Jäsenkyselyllä selvitettiin jäsenistön profiilia sekä toiveita liiton toiminnasta ja Senioritanssilehden sisällöstä. Jäsenkyselyn tuloksia julkaistiin mm. senioritanssiseminaareissa ja Senioritanssilehdissä.

2006

Olimme ensimmäistä kertaa järjestämässä pohjoismaista tapahtumaa. Nordisk Träff 2006 järjestettiin Turun Holiday Club Caribian kylpylässä 14.-19.8.2006 yhteistyössä Ikäinstituutin, Finlands Seniordansförbund rf:n ja Turun kaupungin kanssa. Lisäksi tapahtumassa oli mukana suuri joukko vapaaehtoisia, pääasiassa turkulaisia senioritanssin harrastajia. Tapahtumaan osallistui yhteensä 135 ohjaajaa ja kouluttajaa Ruotsista, Tanskasta, Norjasta ja Suomesta. Tapahtumaviikon yhteydessä järjestettiin iltapäivätanssiaiset, jonne olivat tervetulleita tanssiryhmät eri puolilta Suomea. Tanssiaisissa oli mukana yhteensä yli kuusisataa osallistujaa.
Liitolle teetetty oma kantolippu oli esillä ensimmäistä kertaa Nordisk Träff -tapahtumassa Turussa.

Saimme uusia yhteistyökumppaneita viestintään. Näkövammaisten Keskusliitolle ja Suomen Mielenterveysseuralle järjestettävän ohjaajakoulutuksen suunnittelu käynnistettiin yhteistyössä Ikäinstituutin kanssa. Kuurojen Palvelusäätiön, Turun Ammattikorkeakoulun, Turun liikuntatoimen ja Ikäinstituutin kanssa tuotettiin DVD, jossa kerrotaan senioritanssista ja tasapainoharjoittelusta sekä opastetaan kuulo- ja näkövammaisten ohjaajia senioritanssin ohjaukseen.

Aluekehittäjäseminaarissa päätettiin julistaa seuraavan vuoden viikko 17 Senioritanssin juhlaviikoksi Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry:n kymmenvuotisjuhlan johdosta. Tulevan juhlaviikon teemaksi valittiin Senioritanssi tutuksi ja tavaksi. Kahdeksannen senioritanssiristeilyn ohjaajaseminaarissa paneuduttiin vuoden 2007 juhlaviikon järjestelyihin ja markkinointiin. Risteilyllä oli mukana noin sata innokasta tanssijaa.

2005

Saimme lisää aluekouluttajia Ruotsiin. Pidettiin Ikäinstituutin kanssa yhteistyössä ensimmäinen senioritanssin kouluttajakoulutus, Diplomikurssi, maan rajojen ulkopuolella. Ruotsinsuomalainen keskusliitto RSE kurssin järjestäjänä oli saanut mukaan yli kaksikymmentä innokasta osallistujaa syventämään ohjaustaitojaan Axevallan kansankorkeakoulun tiloihin.

Perustettiin suunnittelutyöryhmä valmistelemaan Nordisk Träff 2006 -tapahtumaa. Työryhmässä olivat liiton lisäksi edustettuina Ikäinstituutti, Finlands Seniordansförbund rf ja Turun kaupunki. Työryhmä kokoontui yhteensä 11 kertaa.

Puheenjohtaja Elina Karvinen osallistui FSDF:n kunniapuheenjohtaja Margareta Grigorkoffin kanssa Bonnissa seuraavan kansainvälisen senioritanssitapahtuman (Saksa 2007) suunnittelukokoukseen. Siellä pohjoismaalaiset ryhmittyivät omaksi joukokseen, jotta he saattoivat tuoda esiin pohjoista näkökulmaa senioritanssin kehittämisestä. Kokouksessa kansainvälisen tapahtuman nimi päätettiin muuttaa IST -termin sijaan muotoon International Seniordance Congress, ISDC.

2004

Valtakunnallinen senioritanssitapahtuma Tanssitaan Tampere järjestettiin 3.6.2004 Pirkkahallissa yhteistyössä Ikäinstituutin, Finlands Seniordansförbund rf:n ja Tampereen kaupungin kanssa. Tapahtumaan osallistui noin yli 1500 tanssijaa ohjaajineen eri puolilta Suomea. Tapahtuman tanssit oli ilmoitettu lehdessä ja niitä harjoiteltiin tanssiryhmissä pitkin talvea.

Olimme ensimmäistä kertaa kutsuttuna IST -tapahtumaan. Kymmenes kansainvälinen senioritanssitapahtuma järjestettiin Tanskan Billundissa, Vingstedcenterissä 17.-22.5.2004. Tapahtumassa oli yhteensä noin 300 osallistujaa. Liitostamme oli mukana 12 jäsentä. Kansainvälinen Senioritanssikomitea piti kokouksia kahtena päivänä ja Suomea edustivat Elina Karvinen ja Margareta Grigorkoff. Kokouksessa arvioitiin meneillään olevaa ja suunniteltiin Saksassa vuonna 2007 pidettävää tapahtumaa.

Saimme lisää kumppaneita Senioritanssia kaikille -hankkeeseen. Hankkeeseen tulivat mukaan Suomen Reumaliitto ry, Suomen Invalidien Urheiluliitto ry ja Suomen Diabetesliitto ry, joille järjestettiin senioritanssin ohjaajakoulutusta yhteistyössä Ikäinstituutin kanssa.

Senioritanssin aluetoiminnan kehittämisseminaari järjestettiin Ikäinstituutin ja Jyväskylän kaupungin kanssa ensimmäisen kerran. Seminaarissa tiedotettiin senioritanssin ajankohtaisista kuulumisista ja pohdittiin kehittämistarpeita. Siellä nimettiin myös yhdyshenkilöitä alueellisen toiminnan koordinoinnin kehittämiseksi. Ajankohtainen aluekehittäjien lista julkaistaan jokaisessa Senioritanssilehdessä.

2003

Osallistuimme ensimmäisen kerran Nordisk Träff 2003 -tapahtumaan. Pohjoismainen senioritanssitapahtuma järjestettiin 3.-10.8.2003 Brunnsvikissa, Ruotsissa. Svenska Seniordansledarförbundet´in järjestämässä tapaamisessa oli yhteensä noin 140 osallistujaa Ruotsista, Tanskasta, Norjasta ja Suomesta. Suomen ryhmä oli suurin, koska meidän liitostamme mukana oli 24 ja Finlands Seniordansförbundista 25 kouluttajaa ja ohjaajaa.

Liiton logolla varustettu lahjalautanen teetettiin annettavaksi tuliaisena Ruotsin senioritanssiliitolle Nordisk Träff -tapahtuman yhteydessä.

Runopalsta Senioritanssilehteen perustettiin pysyväksi osioksi. Siinä julkaistaan lukijoiden lähettämiä lempirunoja ja ajatelmia.

Seniorihumpan istumatanssiversio tuotettiin viidennellä senioritanssiristeilyllä, johon osallistui 130 senioritanssin harrastajaa, ohjaajaa ja kouluttajaa. Ohjaajaseminaarissa käsiteltiin turvallisuuskysymyksiä. Ohjeet julkaistiin myöhemmin Senioritanssi -lehdessä.

Liiton logolla varustettuja T-paitoja teetettiin tilattavaksi liiton toimistosta. Ne ovat kooltaan S-XL ja väriltään vihreitä ja keltaisia.

2002

Liitto sai ensimmäistä kertaa taloudellista tukea senioritanssin levittämiseen Kunnossa kaiken ikää -ohjelmasta Senioritanssia kaikille -hankkeeseen, jossa levitetään senioritanssiosaamista vammais- ja kansanterveysjärjestöjen liikuntaryhmien ohjaajille. Ensimmäisinä yhteistyökumppaneina olivat Suomen Sydänliitto ry, Hengitysliitto HELI ry ja Suomen Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheilu ry.

Ruotsinsuomalaisia senioritanssijoita oli mukana risteilyllä. Risteilyn ohjaajaseminaarissa harjoiteltiin uusien tanssien tekemistä Sibelius-Akatemian lehtori Inkeri Simola-Isakssonin johdolla ja tanssittiin päivän ajan Ruotsista laivaan tulleiden senioritanssijoiden kanssa.

Olimme ensimmäistä kertaa kutsuttuna IST -suunnittelukokoukseen (Tanska 2003). Liiton puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat Saksan Bad Meinbergissa kokoukseen, jossa suunniteltiin seuraavaa, Tanskassa pidettävää kansainvälistä senioritanssitapaamista.

Valokeilassa -palsta perustettiin pysyväksi osioksi Senioritanssilehteen. Ensimmäisenä haastateltavana oli puheenjohtaja Elina Karvinen.

Tanssiavain -kirjanen julkaistiin tanssijoiden avuksi. Pirkko ja Esko Alangon laatima opas helpottaa tanssien oppimista ja opettamista. Siihen on koottu tavallisimmin käytettävät alkuasetelmat, otteet ja askelikot.

2001

Aloitettiin kansainvälinen yhteistyö. Puheenjohtaja ja sihteeri osallistuivat Finlands Seniordansförbund rf:n ryhmän mukana kansainväliseen ohjaajatapaamiseen (Internationale Seniorentanzleiter -Träff / IST) Sveitsissä ja esittelivät suomenkielistä liittoamme muiden maiden edustajille sekä puheenjohtajien kokouksessa että lukuisissa vapaissa keskusteluissa. Tapahtumassa oli yhteensä 250 osallistujaa kolmestatoista eri maasta. Viestintä tehostui. Senioritanssiristeilyn ohjaajaseminaarissa paneuduttiin senioritanssin tunnetuksi tekemiseen ja tehtiin suunnitelmia tiedotuksen ja markkinoinnin tehostamiseksi.

Lehteen perustettiin pysyvä ”Hyvinvointia senioritanssista” -palsta, jossa julkaistaan asiantuntijoiden kirjoittamia, ikääntymiseen liittyviä artikkeleita.

2000

Suurtapahtuma Senioritanssi 2000 – terveyttä tulevaan järjestettiin yhteistyössä Ikäinstituutin ja Finlands Seniordansförbund rf:n kanssa Helsingin Olympiastadionilla 5.6.2000 Helsingin ollessa EU:n kulttuurikaupunki. Mukana oli yli 2300 tanssijaa Suomesta, Ruotsista ja Tanskasta ja sen suojelijana oli Helsingin ylipormestari Eva-Riitta Siitonen. Valtiovallan tervehdyksen tapahtumaan toi johtaja Timo Haukilahti opetusministeriöstä. Viheriö täyttyi 44:stä tanssipiiristä, joiden sijoittelu ja järjestäytyminen oli tarkoin ennalta suunniteltu. Nuori Suomi ry järjesti kahden sadan esikoululaisen vierailun tanssikentällä ja vanhustenhuoltolaitoksista tulleet iäkkäät yhtyivät riemuun katsomossa istumatanssien myötä. Tilaisuutta edelsi puolentoista vuoden suunnittelu ja lukuisat tanssiharjoitukset eri puolilla Suomea. Suurtapahtumasta tuotettiin 28 minuutin mittainen video, johon koottiin katkelma tervehdyspuheista ja jokaisesta yhteistanssista.

1999

”Avoimet ovet Senioritanssitupaan” oli teemana YK:n Ikäihmisten vuonna 1999, jolloin innostettiin ohjaajia järjestämään senioritanssista kiinnostuneille tutustumismahdollisuus olemassa oleviin ryhmiin. Tilaisuuksia pidettiin etenkin Ruotsin, Tanskan ja Norjan senioritanssiliittojen kanssa yhteisesti sovitulla Pohjoismaiden senioritanssiviikolla, joka oli 25.-31.10.1999. Lisäksi kannustettiin jäseniä vierailemaan vanhusten palvelutaloissa ja vanhainkodeissa esiintymässä iäkkäille ja tanssittamassa heitä. Olympiastadionin suurtapahtuman suunnittelu käynnistettiin yhdessä Kuntokallion (nyk. Ikäinstituutti) ja Finlands Seniordansförbundin kanssa. Työryhmät aloittivat säännölliset kokoontumiset ja valmistelutyön järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Ulla Salmisen johdolla.

Ensimmäinen senioritanssiristeily järjestettiin 12.-14.9.1999. Ohjaajaseminaarissa suunniteltiin tulevaa vuoden 2000 suurtapahtumaa ja parketilla harjoiteltiin tapahtumassa tanssittavia senioritansseja.

Julkaistiin liiton logo, joka on avoimen kilpailun voittaneen taiteilija Tiina Ehrukaisen suunnittelema.

1998

Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry rekisteröinti tapahtui Patentti- ja rekisterihallituksessa 28.1.1998.

Ensimmäinen Senioritanssilehti julkaistiin vuonna 1998. Lehti on ilmestynyt siitä saakka joka toinen vuosi yhden kerran ja joka toinen vuosi kaksi kertaa.

Teetettiin liiton nimellä tummansinisiä ja -punaisia T-paitoja myytäväksi liiton toimistosta. Eurolaskimia jaettiin jäsenhankintakampanjan yhteydessä.

1997

Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liiton perustamiskokous pidettiin Helsingissä 4.6.1997. Perustajajäseninä olivat Elina Karvinen Helsingistä, Jyrki Pinomaa Vihdistä, Ulla Oikarinen (nyk. Salminen) Espoosta ja Tapani Sihvola Sipoosta.

Ensimmäiseen hallitukseen tulivat valituiksi Elina Karvinen (puheenjohtaja), Ulla Salminen (sihteeri), Esko Alanko, Pirjo Huovinen, Jyrki Pinomaa, Tapani Sihvola sekä varajäsenet Eva Byckling ja Päivi Rummukainen.

Tilat liiton toimistolle tarjosi Kuntokallio, Vanhustyön koulutus- ja tutkimuskeskus (nyk. Ikäinstituutti), joka oli toiminut liiton perustamisen aikoihin jo kymmenen vuotta suomenkielisen ohjaajakoulutuksen järjestäjänä ja senioritanssitoiminnan koordinaattorina yhteistyössä Finlands Seniordansförbund rf:n kanssa.