Kehittämistyö

Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry on tehnyt senioritanssia tunnetuksi kolmessa kansallisessa hankkeessa, joiden pääasiallisena tavoitteena oli lisätä ohjaajakoulutuksen myötä pysyvää senioritanssitoimintaa eri puolille Suomea – yhä useamman ikäihmisen ulottuville. Senioritanssin markkinoinnissa ja toiminnan levittämisessä on edelleen runsaasti työtä. Noin puolessa Suomen kunnissa senioritanssia ei edelleenkään tunneta eikä ikäihmisille ole tarjolla senioritanssiryhmiä. Senioritanssi tarvitsee paikkakunnalle sitoutuneet toimijat, ohjaajien kouluttamisen tanssin ohjaukseen sekä hyvän tiedottamisen ikäihmisille.

Senioritanssia kaikille 2002-2008

Vuonna 2002 käynnistyneen Senioritanssia kaikille -hankkeen tavoitteena oli lisätä senioritanssin harrastajien määrää laajentamalla toimintaa kansanterveys- ja vammaisliikuntajärjestöjen piiriin ohjaajakoulutuksen avulla. Näiden järjestöjen piirissä on runsaasti myös ikäihmisiä, jotka kaipaavat heille sopivaa, ohjattua ja vetovoimaista terveysliikuntaa rohkaistuakseen liikkumaan säännöllisesti. Kohderyhmänä ovat olleet liikunnallisesti passiiviset, pitkäaikaissairaat tai vammaiset, pääasiassa yli 60 -vuotiaat henkilöt. Toiminnan ulottamisen uusille kohderyhmille on tehnyt mahdolliseksi Kunnossa kaiken ikää -ohjelman taloudellinen tuki.

Yhteistyöjärjestöinä hankkeessa olivat

  • Suomen Sydänliitto ry
  • Hengitysliitto HELI ry
  • Suomen Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheilu ry
  • Suomen Diabetesliitto ry
  • Suomen Reumaliitto ry
  • Suomen Invalidien Urheiluliitto (SIU) ry
  • Suomen Mielenterveysseura
  • Näkövammaisten Keskusliitto ry
  • Neurologiset vammaisjärjestöt/Parkinson-liitto ry ja MS-liitto ry

Senioritanssi tutuksi ja tavaksi v. 2008-2010

Opetusministeriön tukeman hankkeen pitkän tähtäimen päämääränä oli levittää senioritanssiharrastus kaikkiin Suomen kuntiin, jotta iäkkäät voisivat osallistua senioritanssin tarjoamiin monipuolisiin toimintamahdollisuuksiin. Hanke käynnistettiin vuoden 2008 keväällä selvittämällä ne alueet, joissa senioritanssitoimintaa ei vielä ole. Paikkakunnat löytyivät aluekehittäjien haastatteluilla sekä liikuntapalvelujen kartoittamisella verkkopalvelun ja suorien yhteydenottojen avulla. Myös kentältä tulleet yhteydenotot liittoon toimivat apuna paikkakuntien valinnassa.

Hankkeessa neuvoteltiin keskeisten viranhaltijoiden kanssa ja esiteltiin senioritanssin harrastusmahdollisuuksia olemassa olevan materiaalin avulla. Esittely otettiin myönteisesti vastaan ja joissakin kunnissa senioritanssia suunniteltiin liitettäväksi paikallisiin iäkkäiden terveysliikuntahankkeisiin paikallisen terveysliikuntaverkoston avulla. Kunnissa luvattiin tiedottaa tulevista senioritanssin ohjaajakursseista. Koulutusten yhteydessä on suunniteltiin senioritanssiryhmien perustamista sekä valittiin järjestäjätahoja.

Projektikokemusten avulla voitiin laatia toimintasuunnitelma senioritanssitoiminnan edelleen levittämiseksi yhä useampaan kuntaan. Myös ne kunnat, joissa toimintaa oli jo ollut , hyötyivät kertyneiden kokemusten ja toimintamallin raportoinnista. Raportti ilmestyi joulukuussa 2011.

Ilo oppia ja ohjata (2019-2022) tulossa