Raportti jäsenkyselystä

Kansainvälinen senioritanssi on muodostunut merkittäväksi ikäihmisten harrastukseksi maassamme. Viikoittaisia harrastajia on liki kymmenen tuhatta ja heistä noin joka kymmenes kuuluu Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liittoon.

Tämän kyselyn avulla halusimme selvittää jäsenistömme profiilia sekä toiveita liittomme toiminnasta ja Senioritanssilehtemme sisällöstä. Kysely toteutettiin vuoden 2008 aikana. Kiitämme lämpimästi kaikkia kyselyyn vastanneita sekä raportin koostamiseen osallistuneita henkilöitä, jotka näin omalta osaltaan ovat edistäneet senioritanssitoiminnan sisällöllistä kehittämistä.

Toivomme raportin palvelevan henkilöitä, jotka suunnittelevat, järjestävät ja toteuttavat senioritanssitoimintaa omalla alueellaan. Lisäksi toivomme sen innostavan kolmannen ja julkisen sektorin toimijoita yhä tiiviimpään yhteistyöhön ikäihmisille suunnattujen terveysliikuntapalvelujen kehittämistyössä.

Raportti jäsenkyselystä (.pdf)