Ohjaajarekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä 23.3.2020

1. Rekisterinpitäjä
Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry
c/o Ulla Salminen, Torikatu 1 B 22, 18100 Heinola
p. 044 241 0328, email puheenjohtaja@senioritanssi.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Pirkko Väisänen
Mallaskatu 4 A 16, 15140 Lahti
p. 050 4945625, email sihteeri@senioritanssi.fi

3. Rekisterin nimi
Senioritanssi.fi -sivuston ohjaajarekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Senioritanssi.fi -sivustolle kirjaudutaan sähköpostiosoitteella. Kirjautuminen mahdollistaa omien tanssiryhmien tallentamisen ja tietojen jakamisen ohjaajahaussa.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilöistä on tallennettu etu- ja sukunimi, puhelinnumero sekä sähköpostiosoite.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin liitytään rekisteröitymällä käyttäjäksi osoitteessa www.senioritanssi.fi

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Senioritanssi.fi -sivuston rekisteriä ei luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin, eikä kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto
EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriä säilytetään Planeetta Internet Oy:n palvelimella. Sivustosta vastaavilla henkilöillä on järjestelmään käyttäjätunnukset.

10. Tarkastusoikeus
Rekisteröity voi tarkastaa tähän rekisteriin talletetut tietonsa Omat tiedot -osiossa. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisteriin talletetut tietonsa rekisterinpitäjältä. Pyyntö tulee osoittaa kirjeellä tai sähköpostilla.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröity voi korjata tähän rekisteriin talletetut tietonsa Omat tiedot -osiossa. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista rekisterinpitäjältä. Pyyntö tulee osoittaa kirjeellä tai sähköpostilla.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröity voi poistaa tietonsa kokonaan tästä rekisteristä poistamalla käyttäjätilinsä Omat tiedot – osiossa.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjää poistamaan kokonaan häntä koskevat tiedot. Pyyntö tulee osoittaa kirjeellä tai sähköpostilla.