Ohjaajakysely

Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemassa hankkeessa tehtiin kysely Ohjaajarekisteriin kirjautuneille ohjaajille ja hankkeen työpajoihin osallistuneille, yhteensä 80 henkilölle. Kysyimme mm. millaista tukea he haluaisivat ohjaustyöhönsä.

Saatuja tietoja käytetään hyväksi mm. tulevissa julkaisuissa (opasvihkoset, tiedotteet ym.). Kyselyyn vastasi 63 henkilöä eli 78,8%. Oheisesta linkistä pääset katsomaan vastauksia.

Katso vastaukset tästä

Ohjaajille lähetetyn kyselyn avovastaukset ovat luettavissa tästä.