Mitä senioritanssi on?

Senioritanssi on ikäihmisille kehitetty eurooppalainen liikuntamuoto, josta voivat nauttia liikkumiskyvyltään erilaiset ihmiset. Senioritanssit ovat rentoja seuratansseja, joilla kullakin on oma nimi, koreografia, luonne ja musiikki. Senioritansseja voi tanssia seisten tai istuen. Suomenkielinen ohjaajakoulutus käynnistyi vuonna 1985. Vuonna 1997 tehdyn kartoituksen mukaan Suomessa oli noin 10 000 senioritanssijaa, 400 tanssinohjaajaa ja 500 toimivaa ryhmää joka toisessa kunnassa.

Senioritanssille tyypillistä

 • Rentous, seurallisuus ja itseilmaisu
 • Helposti opittavat askeleet
 • Mukaansa tempaava musiikki
 • Jatkuvasti vaihtuva pari
 • Mies- ja naisroolin vähäinen painoarvo
 • Sovellettavuus
 • Eriluonteisten tanssien suuri kirjo

Senioritanssin laaja-alaiset hyödyt iäkkään toimintakyvylle

 • Tasapaino ja jalkojen kunto
 • Sydänterveys
 • Muisti
 • Ilo ja elämykset
 • Ystävyys ja yhteisöllisyys
 • Uuden oppiminen

Senioritanssin harrastajan osallistumisen paikat 

 • viikoittaiset tanssiharjoitukset
 • alueelliset ja valtakunnalliset tapahtumat
 • tanssiryhmien esiintymiset
 • kouluttautuminen
 • kansainväliset tapahtumat
 • vapaaehtoistyö senioritanssin edistämiseksi

Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry:llä on edustus sekä ISDC:ssä (International Seniordance Commité) että NT:ssä (Nordisk Träff Commité). Molemmat toimielimet järjestävät joka kolmas vuosi jäsenmaiden kesken kongressin, jossa kehittämistyön ohella tuotetaan yhteiseurooppalainen senioritanssiaineisto kouluttajille. Sen myötä uudet tanssit leviävät kaikkiin jäsenmaihin ja mahdollistavat yhteiset tanssitapahtumat.

Suomessa senioritanssitoiminnan kehitys- ja koulutustyöstä, harrastustoiminnan edistämisestä sekä viestinnästä vastaavat yhdessä