Senioritanssin järjestäjät

Senioritanssitoimintaa järjestävät monet eri tahot:

  • eläkeläisyhdistykset
  • kansalais- ja työväenopistot
  • kunnan liikuntatoimi
  • kansanterveysjärjestöt
  • sosiaali- ja terveystoimi (mm. palvelutalot ja -keskukset)
  • urheiluseura tai muu järjestö
  • Finlands Seniordansförbund rf (pääasiassa ruotsin kielellä)
  • muut tahot (mm. seurakunta, yksityiset laitokset, urheiluopistot)

Joillekin paikkakunnille on perustettu myös senioritanssin paikallisyhdistyksiä. Ks. tarkemmin Paikallisyhdistykset.

Senioritanssin harrastusmahdollisuuksia omassa kunnassa voi selvittää https://www.senioritanssi.fi/ohjaajarekisteri/ sekä eri järjestäjien toimintakalentereista.