Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry:n jäsen- ja lehtirekisterin tietosuojaseloste      

Tämä on Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry:n jäsen- ja lehtirekisterin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojaseloste, jota käytetään rekisteröityjen informoimiseen henkilötietojen käsittelystä.

Laadittu 26.10.2021.

1. Rekisterin ylläpitäjä

Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry, Helsinki
Y-tunnus: 2031392-8
Käyntiosoite: c/o Ulla Salminen, Torikatu 1 B 22, 18100 Heinola
Sähköposti: puheenjohtaja@senioritanssi.fi
Puhelin: 044 241 0328
Kotisivut: www. senioritanssi.fi

2. Rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot

senioritanssi@clerica.fi

3. Rekisterin nimi

Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry:n jäsen- ja lehtirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito jäseniin. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu olla yhteydessä jäseniin.  Rekisterin yhteystietoja käytetään
– toiminnasta tiedottamiseen
– jäsensuhteen todentamiseen
– jäsentilastointiin
– lehden postittamiseen jäsenille
– kansainvälisen senioritanssin harrastamista koskeviin kyselyihin ja tutkimuksiin

5. Rekisterin tietosisältö ja oikeusperuste

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, syntymävuosi, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite) ja tiedot niiden muutoksista sekä muut jäsenyyteen liittyvät tiedot.

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään jäsenyyden keston ajan.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostuu jäseniltä saaduista tiedoista.

7. Tietojen luovutukset ja vastaanottajat

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Henkilötietojen käsittelijöillä on salassapitovelvollisuus. Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden henkilöiden toimesta, joiden tehtäviin se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja tietojen korjaamisen oikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla jäsenellä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.