Ohjaajakysely

Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemassa hankkeessa tehtiin kaksi kyselyä Ohjaajarekisteriin kirjautuneille ohjaajille ja hankkeen työpajoihin osallistuneille.

Toinen kysely toteutettiin keväällä 2022. Se lähetettiin hankkeen työpajoihin osallistuneille, SKSL:n ohjaajarekisteriin kirjautuneille ja senioritanssin aluekehittäjille.
Vastaajien kokonaismäärä: 77/132. Vastausprosentti 58 %.

Katso Ohjaajakyselyn 2 tulokset

Katso Ohjaajakyselyn 2 avoimet vastaukset

Vuonna 2020 kysely tehtiin yhteensä 80 henkilölle. Kysyimme mm. millaista tukea he haluaisivat ohjaustyöhönsä.

Saatuja tietoja käytetään hyväksi mm. tulevissa julkaisuissa (opasvihkoset, tiedotteet ym.). Kyselyyn vastasi 63 henkilöä eli 78,8%. Oheisesta linkistä pääset katsomaan vastauksia.

Katso vastaukset tästä

Ohjaajille lähetetyn kyselyn avovastaukset ovat luettavissa tästä.